Y-koppling

Y-koppling från Fluidfit som används för att dela en slang i flera

Ursäkta olägenheten.

Sök igen