Snabbkopplingar

För vilka applikationer / användnings-områden kan Fluidfit-produkterna användas?Fluidfit produkter är primärt konstruerade för vatten, mat och luft men kan utan problem användas med utvalda gaser, vakuum och andra vätskor.
Med pushfit-funktionen kan röret anslutas och släppas snabbt, vilket sparar tid och kostnader.

Fluidfit produkter är tillverkade av NSF- och ACS-godkänt giftfritt material och godkänd i enlighet med DVGW tekniska standard W 270, gällande material som används för dricksvatte måste ha en yta som försvårar påväxt av mikroorganismer.

Färgerna som Fluidfit använder sig av, färgerna svart, grå och natur lämpar sig väl för användning i dricksvattensystem enligt resultaten av de mikrobiologiska undersökningarna enligt DVGW Technical Standard W 270 (11/2007).

Fluidfit uppfyller kraven för produkt gruppen: Kopplingar för rör med DN < 80 mm i kontakt med kallt vatten (23 ° c).


Vilka är de maximala vridmomentvärdena för de olika kopplingarna?
Gänga 1/8 av " 1/4 av "  3/8 av "  1/2 av " 3/4 av "
Max vridmoment  1,5 nm   1,5 nm  3,0 nm 3,0 nm 4,0 nm


Vad är den tekniska specifikationen för kopplingar och slang?

Teknisk information

Vätsketyp vatten, drycker, vakuum, tryck luft, gaser och vätskor lämpliga med Bygg material

Arbets-temperatur

från-20 ° c till 98 ° c: torr luft, från 1 ° c till 98 ° c: luft & vätskor* Observera att NSF-standarderna endast täcker temperatur området från 1 ° c till 70 ° c.Systemets prestanda är alltid beroende av kopplingar, rör och eventuella andra objekt och tillbehör som används. Det åligger användarna att dubbelkolla de tekniska egenskaperna hos varje enskild komponent för att undvika eventuella fel och skador.

Tryck

Från-750 mmHg upp till 20 bar, beroende på rören som används och temperaturer som tillämpas

Rörtyp:
Plast

Polyeten (PE)-polyamid (PA)
Polyuretan (PU)-PTFE-FEP

Rörtyp:
Mjuk metall

Mässing-koppar-mjukt stål

Rörtyp:
Hård metall

Vänligen kontakta vår tekniska avdelningt för rostfritt stål och andra hårda material.


Vilket är arbetstrycket och temperaturen på kopplingar och slangar?

Ø/°C

-20°c

1°c*

25°c*

70°c*

98°c

4 mm
5/32"

0 bar--> 8 bar

Endast med torr luft

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
20 bar 

-750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
10 bar

6 mm
3/16"
1/4"

-750 mmHg->
20 bar

 -750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
16 bar 

-750 mmHg-->
10 bar

8 mm
5/16"

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
20 bar

-750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
10 bar

10 mm
3/8"

-750 mmHg-->
16 bar

 -750 mmHg-->
16 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
10 bar

12 mm
1/2"

 -750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

15 mm

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

22 mm

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
14 bar

-750 mmHg-->
8 bar

-750 mmHg-->
6 bar

* Temperaturerna och trycket som anges avser NSF-standardernas gränser. Vänligen kontakta vår tekniska avdelning för högre temperatur-och/eller tryck applikations behov.

Systemets prestanda är alltid beroende av beslag, rör och eventuella andra föremål och tillbehör som används. Det åligger användarna att dubbelkolla de tekniska egenskaperna hos varje enskild komponent för att undvika eventuella fel och faror.


Hur fungerar Fluidfit pushfit kopplingar och hur kopplar man ihop och isär dem?

Så här ansluter du

Kontrollera och säkerställ att koppling- och slangstorleken är desamma. Klipp ett rakt snitt på den del av slangen som kommer att införas i kopplingen med en slangkniv eller slangtång.

Se till att röret eller slangen som används är rent och inte är repat, sprucket eller deformerat

Innan du sätter i slangen ska du ta bort eventuella hinder eller smuts inuti kopplingen.

Kontrollera att röret är korrekt och insatt ordentligt. När du sätter i slangen i kopplingen krävs ett måttligt tryck. Slang och koppling får inte repas eller skadas under införingen, annars kan det finnas risk för att läckor eller att kopplingen inte fungerar som tänkt.

Vänligen anslut slangen för hand, utan att använda någon form av verktyg.

För att försäkra dig om att kopplingen är korrekt ansluten till slangen ska du dra i slangen en utan att lossa låskragen på kopplingen.

Efter att ha provdragit kopplingen så kan en låsklämma av rätt dimension monteras mellan låskragen och kopplingen för att ytterligare säkra att slangen sitter fast.

Tryck till slangen i kopplingen för en fullständig insättning. Användningen av våra låsklämmor undviker oavsiktlig frånkopplingar av röret och eliminerar allt spel mellan slang och koppling.

Alla prestanda och gränser som anges i den tekniska informationen förutsätter att kopplingarna är monterade med låsklämmor. 


Så här kopplar du från

Kontrollera att trycket har avlägsnats helt från systemet innan du demonterar slangen. För att koppla loss röret, ta först bort låsklämman. 

Tryck på låskragen i riktningen mot kroppen på kopplingen och dra slangen utåt samtidigt som låskragen fortsatt hålls intryckt.

Kopplingar och slang kan återanvändas förutsatt att de inte är förstörda och fungerar korrekt. Vi rekommenderar att återanvändning och återmontering endast sker i samband med underhåll och endast används med samma vätska som använts tidigare. Återanvändningen avser endast push-in-systemet, kopplingarnas gängade del kan inte garanteras. Vid återanvändning av slang måste den del som tidigare satts in i tillbehöret skäras av och hela röret kontrolleras.


Teknisk information - varningar och försiktighetsåtgärder

Vid användning med kemikalier är det användarens/kundens ansvar att  kontrollera vätskans kemiska kompatibilitet med konstruktions materialen i kopplingar och slang.

Ta inte isär eller modifiera de enskilda produkterna eftersom det kan orsaka fel på produkten, läckage eller fel. Ändringar av produkten medför att produktgarantin upphör. 

Överbelasta inte produkterna genom rotation, böjning, utmattning. Detta kan skada kopplingarna och orsaka funktionsstörningar, läckage eller fel.

Använd inte produkterna där omgivningstemperatur och/eller vätsketemperatur eller tryck kan överskrida de angivna gränserna. Använd inte andra tätnings system än teflontejp för att täta gängade anslutningar.

Tryck aldrig på låskragen mot kopplingen om du inte behöver separera slangen från från kopplingen i en ej trycksatt installation. Vänligen följ instruktionerna för hur kopplingar kopplas ihop och isär (Separat ämne under FAQ) 

CDC Fluidtech Europe förbehåller sig rätten att modifiera produkterna från tid till annan när det krävs av kvalitets förbättringar och av marknadens krav. De faktiska produkterna kan skilja sig från de bilder och ritningar som visas i denna webshop

Vi rekommenderar att montera rör, beslag, tillbehör och andra produkter med Fluidfit produkter som anges som kombinerbara. Garantin upphör om icke kompatibla produkter används. Kunden ansvarar för att kontrollera produkternas prestanda och funktion efter installationen.

När slang ansluts, se till att det är korrekt intryckt hela vägen i kopplingens säte. Observera att slangen kan verka korrekt intryckt även om det inte är helt isatt hela vägen i sätet. Detta kan orsaka fel och läckage. I detta fall tryck slangen in i kopplingen igen  för att vara säker på att slangen är intryckt hela vägen

När du använder metalliska slangar, vänligen avgrada rörändarna för att undvika eventuella skador på o-ringen. Vid användning av gängade beslag, var noga med att inte överdra kopplingen med för högt vridmoment då detta kan skada kopplingen och orsaka en läcka eller andra fel, omedelbart eller efter installationen.


Hur fungerar Fluidfits backventiler?

Denna ventil tillåter envägs vätskeflöde och blockerar omvänt flöde. Öppningstrycket är 0,02 bar.

Kompakt storlek och bekvämt att användas i ett trånga utrymmen. Snabb installation och enkelt underhåll. 

Den maximala arbetstemperaturen är 65°c för kontinuerlig användning och 90°c för kortvarig (max 5 minuters) användning.


Hur fungerar Fluidfits kranar?

Lämplig för luft och vätskor. Kompakt storlek och enkel att använda i  trånga utrymmen.

Maximal flödes hastighet.

Kranarna bör endast användas helt öppna eller helt stängda.


Hur fungerar Fluidfits kulventiler?

Dessa ventiler är speciellt konstruerade för montering med flexibla slangarna och gör det möjligt att stoppa flödet vid behov.


Hur fungerar Fluidfits flödesregleringsventiler?

Tack vare inbyggnadssystemet kan Fluidfits regulatorer justera och reglera flödet från utsidan av maskinen /applikationen medan själva ventilen är monterad på insidan.


Regulatorerna i Fluidfit-serien möjliggör en exakt reglering av av flödet.
Hur fungerar Fluidfits snabbkopplingar för stålrör?

Fluidfit Steel Fit-tillbehören har tillverkats för att uppfylla de krav som ställs på samband med anslutning av rostfria stålrör med eller i kombination med slangar eller andra stålrör 

Instruktioner

Vi rekommenderar att läsa och följa alla instruktioner, försiktighets åtgärder och varningar som finns i denna FAQ-sektion innan du använder produkterna i trycksatta system.

Underlåtenhet att följa alla instruktioner, försiktighets åtgärder och varningar kan resultera i kroppsskada eller egendomsskador. CDC Fluidtech Europe eller någon av dess partners frånsäger sig allt ansvar i händelse av skadestånd för fel användning av produkterna.

Så här ansluter du

För den del av tillbehöret som ska anslutas till standard slang (plast eller mjuk metalltyper), se instruktionerna på den separata FAQ-sidan. 

Kontrollera att rörstorleken och snabbkopplingens storlek överensstämmer.

Kapa den del av röret som skall sättas in i snabbkopplingen i en rät (90°) vinkel med lämpligt verktyg. Använd inte bågfil.

Se till att röret som används är rent och inte är repigt, sprucket eller deformerat. Avgrada alltid röret innan införandet för att inte skada o-ringarna.

Innan du sätter i röret, avlägsna eventuellt skräp inuti snabbkopplingen.

Skruva moturs muttern med händerna gör två varv för att helt frigöra monteringen.

Kontrollera att röret är korrekt och helt isatt.

Att sätta in röret i snabbkopplingen kräver lite tryck för att få röret att bottna i kopplingens säte.

Se till att röret och kopplingen 
inte repas eller skadas under insättandet, annars kan det finnas risk för läckor eller andra fel.

Anslut röret med handkraft, utan att använda någon form av verktyg.

Håll röret helt isatt och skruva med handkraft muttern medurs till dess att muttern är fastdragen. 

Detta kommer att ge en perfekt tätning av systemet och röret kommer att vara helt fixerat.

Så här kopplar du från

Skruva moturs muttern med händerna gör två varv för att helt frigöra monteringen.

Skjut in låskragen i riktningen mot snabbkopplingen och dra ut röret samtidigt som låskragen hålls intryckt till dess att röret är helt utdraget.